Sibrydion Snaks

Cilmeri II

Newydd roi dau ran arall o awdl fuddugol 1982 drws nesaf. Dwi ddim yn mynd i roi'r cyfan yno, dim ond fy hoff ddarnau.
Yn yr ail ran, dwi'n arbennig o hoff o "Ac ail-fyw ei glywfau o / Â galar h^yn nag wylo.", ond fy hoff linell ydy "Wybren y bore'n aberoedd o waed" gan ei bod yn llinell mor fyw.

Dwi wedi bod yn hoff o'r chweched rhan o'r awdl ers i mi weld "Dal:Yma/Nawr" rhai misoedd yn ôl. Roedd clywed y bardd ei hun yn adrodd y darn hwn yn ei gyfanrwydd yn wych. Nath yr erchylltra a'r braw o'r ddeunaw yn erbyn y cannoedd fy nharo i'n galed iawn. Roedd honno'n "foment" - pan dy'ch chi'n clywed neu gweld rhywbeth, a ry'ch chi'n gwbod fyddwch chi byth yn gweld na chlywed y peth hwnnw'r un ffordd eto. Digwyddodd hyn dair gwaith i mi'n ystod Dal:Yma/Nawr - clywed Gerallt LlOwen yn adrodd y darn hwn, clywed John Cale yn canu Ar Lan y Môr a teimlo'r golled go iawn yn y gân am y tro cyntaf erioed, a reit ar derfyn y ffilm wrth glywed TH Parry-Williams yn adrodd ei soned, Dychwelyd.

1 Sylw:

Rhoi sylw

<< Hafan