Sibrydion Snaks

Cilmeri

Wedi i mi feddwl am be sgrifennais i neithiwr ynghylch Cymry'n dilyn Jac yr Undeb ac edrych ar y Cyfansoddiadau ro'n i wedi'u dethol, doedd dim amheuaeth ar pa flwyddyn y byddwn i'n dechrau darllen.
1982.

Felly dechreuais ymrafael ag awdl Gerallt neithiwr. Mae hi'n dipyn o awdl - yr orau i mi ei darllen erioed yn sicr. Dwi wedi penderfynu tynnu'r awdl yn ddarnau a sôn am ddarnau ohoni yma.

O'r pum pennill sy'n y rhan gyntaf, dwi'n methu'n deg a phenderfynu os mai


Hyd eithaf y ffurfafen

Y teimlaf ei anaf hen

A'i wae ym mhob gwythïen.

neu


Er bod bysedd y beddau

Yn deilwriaid doluriau,

Cnawd y co' nid yw'n cau.

yw fy hoff bennill. Dwi'n arbennig o hoff o 'Er bod bysedd y beddau'. Mae gen i fan gwan ar gyfer personoli da a mae hwn yn taro deuddeg. Fe fydd gweddill yr awdl yn dilyn ...

3 Sylw:

 • Yr ail un i fi yn sicr. Mae'n creu darlun arbennig o gryf sydd yn gyson ym mhob llinell, yn y ffordd mae'n corffori petha abstract, neu falla cnawdoli di'r gair iawn.

  'Rioed wedi ei darllen rhaid deud, ydi ar gael yn unrhywle ar y we?

  gan Blogger Rhodri, am 15 August 2004 at 12:38  

 • Ffaelu darllen Cnawd yn y co' nid yw'n cau heb wefr oer. Gerallt yw'r boi. Dim ond jyst cyn y Steddfod darllenais i'r holl awdl am y tro cynta. Dyw e ddim ar gael ar lein am wn i.

  gan Blogger Nic Dafis, am 15 August 2004 at 15:24  

 • Drats Sam Kratz.

  gan Blogger Rhodri, am 15 August 2004 at 23:17  

Rhoi sylw

<< Hafan