Sibrydion Snaks

Gadewch i'r Gemau Ddechrau

Newydd wylio Seremoni Agoriadol y Gemau Olympaidd yn ei gyfanrwydd. Teimlo fel mod i'n cael "nation fatigue" wrth weld yr holl wledydd yn pasio. Mae rhywbeth fel hyn yn gwneud i chi sylweddoli pa mor fach ydy Ewrop, a pa mor fach ac unigryw ydy Cymru.

Roedd hi braidd yn drist gweld yr holl wledydd bychain wedi dod yn rhydd o grafangau'r Ymerodraeth ac yn falch o'u cenedl, a wedyn gweld Cymry'n gorfod dilyn Jac yr Undeb.

Yn ystod y seremoni (i atal fy ymenydd rhag sychu'n grimp) nes i hidlo trwy'r degawdau o gyfansoddiadau oedd yn yr atig. Dwi wedi dewis rhyw griw dethol o awdlau i'w darllen, felly cewch chi glywed mwy am hynny rhyw dro arall.

Beth bynnag, y Gemau eraill sy'n dechrau fory ydy'r tymor pĂȘl-droed go iawn. Ddim rhyw gynghrair ceiniog-a-dimau-can-coca-cola, ond y bois mawr.
Mae'r tymor yma'n argoeli i fod yn dymor rhwystredig iawn ar yr un llaw, ond llwyddiannus (gobeithio) ar y llaw arall. Yn y llaw gyntaf mae'r chwalfa a elwir yn Aber Town ac yn y llaw arall mae'r utopia a elwir yn Chelsea.
Reit, dwi'n mynd i daclo'r html sili yma ... ...