Sibrydion Snaks

Maes y Gad

Tudalen rhaglen 'Battlefield Britain' y BBC

Newydd fod yn gwylio rhaglen hynod ddiddorol am ymgyrch Owain Glyn-dŵr yn erbyn y Saeson ar BBC2. Mor falch i weld rhaglen hanes o'r safon yma ar y teledu. Er fod y cyfweliadau gyda'r 'milwyr' braidd yn sili ac efo 'dumbing-down' wedi sgwennu drostyn nhw'i gyd a bod na un dramateiddiad yn ormod o faes y gad yn y rhaglen, roedd y wybodaeth yn cael ei gyflwyno'n gytbwys a diddorol.

Doeddwn i ddim yn deall fod Glyn-dŵr yn rheoli byddin gyda cymaint o sgil a chlyfrwch, gan falu'r Saeson yn Pilleth gan ddefnyddio tactegau guerilla clasurol. Gan mod i'n diddori mewn hanes yn gyffredinol (ond nid hanes Cymru), roedd hi'n eitha neis gwylio rhaglen o'r safon yma am Gymru. Sneb cweit yn cynhyrchu rhaglenni teledu fel y BBC, felly roedd cael rhaglen chydig yn llai 'trashy' na rhaglenni'r History Channel ac UKHistory'n newid da hefyd.

Roedd y rhaglen hefyd yn codi'r cwestiynau hanesyddol arferol - beth fyddai wedi digwydd os byddai hyn neu'r llall wedi digwydd, e.e pen Hotspur ddim yn yr union fan honno pan aeth saeth drwy'i ben, Glyn-dŵr wedi mentro yng Nghaerwrangon ayyb. Ond c'est la vie - allwn ni ddim newid dim byd yn y gorffennol wrth gwrs, dim ond symud syth ymlaen (chwedl selebs cariad@iaith). Dwi wedi ychwanegu cerdd sy'n son am y frwydr, o eiddo Vernon Jones, drws nesaf yn Barddoniaeth Sibrydion. Mwynhewch.

Dylai'r jibar wedi ymosod arnyn nhw yng Nghaerwrangon! Bydden i'n Dywysog Krusty erbyn hyn.
Mae gwefan y rhaglen yn cynnwys cwpwl o erthyglau am hanes Cymru ar hyn o bryd, gyda llaw.

3 Sylw:

  • Wnaeth e losgi'r Waun, lle mae fy ngreiddiau i, a dw i ddim yn dywysog. Wedi dweud hynny, dechreuais i dân yn y bin yn safle bws 'na unwaith, ond hwyliau dyn ifanc oedd hwnna, yn hytrach na ymdrech go iawn i ddisodli rheolaeth y Sais o'm gwlad.

    gan Blogger Nic Dafis, am 22 August 2004 at 20:06  

  • Lle ma'r can petrol na ... ?

    gan Blogger krustysnaks, am 22 August 2004 at 20:56  

  • Siwdi Krusty?
    Cytuno gyda to, odd e'n raglen mwy difyr na ma'r wasg 'Gymreig' wedi treial portreadu yn ddiweddar.

    Ti'n son fod ti'n synnu fod gan Glyndwr y doniau rhyfela oedd ganddo ac iddo ddefnyddio sgiliau guerilla clasurol. Mae lle i ddadlau mai mewn gwirionedd Owain Glyndwr yw tad y rhyfela guerilla. Fe ddefnyddiodd y dechneg yma yn effeithlon gynta yn erbyn grym milwrol llawer mwy nag e.

    Er llwyddiant brwydyr Pilleth - ac mi roedd hi'n lwyddiant heb ei ail, gwyr Ceredigion a Sir Gar ddoth a'i lwyddiant mawr cynta fe ar fynydd Hyddgen - ger Pumlumon, Gogledd Ceredigion. Yno bu i fyddin yn enw Glyndwr (posib fod Glyndwr ei hunan ddim yno) enill brwydyr rhagorol yn erbyn y Saeson a dyna oedd sylfaen eu llwyddiannau diweddarach ac a roeodd i Glyndwr eu credibility fel arweinydd byddin oedd a gwirioneddol obaith.

    Cer am dro lan i Hyddgen i weld y lle a byw y profiad.
    Mwynha, a phob lwc gyda'r blogio.

    gan Blogger Y Pyndit, am 27 August 2004 at 13:46  

Rhoi sylw

<< Hafan