Sibrydion Snaks

Oman TV neu S4C?

Ydi hi'n rhyfedd ein bod ni'r Cymry yn ymfalchïo bod ein rhaglenni teledu'n cael eu darlledu o shediau mewn ffermydd?
Dyna be dwi'n ei feddwl bob tro dwi'n gwylio'r Noson Lawen, neu'n gwylio Hwyl y Noson Lawen (yr "highlights show") fel roeddwn i'n gwneud y noson o'r blaen. Roeddwn i'n digwydd bod yn fyr fy amynedd pan ro'n i'n gwylio'r standups (i gyd yn ddynion) yn mynd trwy eu setiau hiwmor toiled / hen bobl yn cael rhyw, felly dyma fi'n newid y sianel. Dwi'n ddigon lwcus i gael lloeren anferth ar ochr y ty, sy'n fy ngalluogi i wylio teledu gwledydd tramor, a dyma fi'n penderfynu fflicio drwy sianeli'r gwledydd hyn.

Wrth ddechrau mynd trwy'r gwledydd mwy "datblygedig" (hynny yw sianeli teledu sydd â rhywfaint o arian) roedd na gymysgedd o raglenni tebyg i'r hyn y byddech yn ei ddisgwyl ar y BBC neu ITV - rhaglenni drama, sioeau teulu ayyb.

Wedyn dyma fi'n gadael sianeli yr Eidal, yr Almaen a Ffrainc, a chyrraedd y rhai sydd ychydig yn fwy amaturaidd eu naws. Gan amlaf, sianeli yr hen Undeb Sofietaidd a'r rhai Arabaidd sydd fwyaf diddorol a hynny oherwydd eu bod yn hawdd i chwerthin arnyn nhw.

Dyma pryd nes i sylweddoli pa mor hawdd ydy hi i gachu ar ddiwylliannau (a sianeli teledu) gwledydd eraill heb feddwl y sgil-effeithiau negyddol. Dwi'n gwbod nad ydy hyn yn wyddor niwclear, ond weithiau wrth rantio yn erbyn pobl "gwrth-Gymreig" mae rhywun yn anghofio pa mor hawdd ydy hi i ddiystyru diwylliannau eraill. Dwi'n gobeithio y byddai'n llai parod i golli nhymer efo rhyw wannabe Janet Street Porter y tro nesaf ma nhw'n pw-pwio rhywbeth Cymreig yn ddifeddwl.

2 Sylw:

  • Dw i'n hoffi gwylio sianeli o wledydd a ieithoedd eraill. Er nad ydw i'n deall y Bollywodd Sitcoms 'ma, mae'r ffyrnigrwydd yn berwi dan y wyneb a dw i'n medru dyfalu pwy sydd wedi cysgu gyda pwy a pam fod tad y dyn na'n flin gyda fo am shafio'i fwstash. ot mwy diddorol na gwylio Neighbours.

    gan Blogger Ifan, am 17 August 2004 at 15:53  

  • Mae'r credits agoriadol yn aml yn para'n hirach na'r rhaglen ei hun - cyflwyno bob cymeriad sydd erioed wedi ymddangos yn y gyfres efo cerddoriaeth offerynnol Arabaidd electronig yn y cefndir. Gwych.

    gan Blogger krustysnaks, am 17 August 2004 at 15:55  

Rhoi sylw

<< Hafan