Sibrydion Snaks

Sibrydion o fath arall

Dwi'n edrych ymlaen yn eiddgar i fynd i weld Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru'n perfformio 'Sibrydion' (Whispers in the Woods) yma'n Aberystwyth tuag at ddiwedd wythnos nesaf. Wnes i ddim archebu tocyn yn ddigon buan y llynedd, ond ma'n ffrind i wedi cael tocynnau eisoes (dwi'n gobeithio) felly barod i fynd y tro yma.

Wnes i glywed pethau da iawn am y cynhyrchiad y llynedd, a mae'r erthygl yn y Cambrian News wedi nhemptio i'n barod. Dwi'n meddwl mae'r peth diwethaf i mi weld yn y theatr oedd Ta-ra Teresa gan Aled Jones Williams oedd yn hollol wych, felly dwi'n falch iawn i weld fod y ddrama gomisiwn yn y Steddfod leni, Lysh, hefyd yn dod i Aberystwyth ymhen hir a hwyr. Wedi i mi feddwl chydig mwy, newydd sylweddoli mai Yn Debyg Iawn i Ti a Fi oedd y peth diwethaf i mi ei weld yn y theatr, a roedd hwnnw'n arbennig o dda hefyd. Bywyd theatrig Cymreig yn edrych yn go iachusol ar y foment.