Sibrydion Snaks

Undertaker's Paradise

Wedi bod yn y Drwm yn y Llyfrgell Genedlaethol am yr ail noson yn olynol, a wedi bod yn gweld y ffilm 'Undertaker's Paradise' heno. Mae'r ffilm wedi'i saethu gan gwmni Almaenig (mae na fersiwn wedi'i ddybio'n Almaeneg ar gael gyda llaw) yn Aberystwyth, ac yn defnyddio cyfuniad diddorol o actorion proffesiynol o'r byd Saesneg, Almaeneg ac Americanaidd, actorion adnabyddus sy'n Gymry a phobl lleol.

Mae'r ffilm yn adrodd stori Hugo Nagel (Thomas Schmauser) - ymgymerwr sy'n dechrau ei fusnes ei hun yma'n Aberystwyth, a cherddor o America (Ben Gazzara o'r Big Lebowski a'r Thomas Crown Affair) sy'n "rhoi cymorth" iddo i gyrraedd y nod. Yn ôl y ffilm, mae'r ganran uchaf o bensiynwyr yn Ewrop yn byw yn Aberystwyth, felly'n le perffaith i fusnes ymgymerwr. Mae'r ffilm yn amlwg yn son yn go helaeth am farwolaeth, felly ro'n i'n poeni tamed bach pan yn asesu'r gynulleidfa, gan fod canran uchel o'r gynulleidfa yn byw eu chweched degawd neu fwy. Doedd dim angen i mi boeni, fodd bynnag, gan fod y pensiynwyr eu hunain wedi bod yn actio cyrff meirw yn y ffilm!

Dwi'n meddwl fod y ffilm yn haeddu tua 7 a hanner allan o 10, ond gan fod y profiad o weld y ffilm wedi'i gyfoethogi gan fyw yn Aberystwyth, dwi'n rhoi 8. Mewn brawddeg, marwolaeth a lot ohonno, mewn comedi ddu pur lwyddiannus.
Ond yn anffodus, does dim dosbarthwr Prydeinig gan y ffilm, felly mae'n anhebygol iawn y bydd y ffilm yn cael ei weld gan lawer o bobl, gan gynnwys y trigolion lleol a fu'n serennu ynddi, sydd braidd yn drist.