Sibrydion Snaks

2 - 2

Fe fues i lawr yng Nghaerdydd neithiwr yn gwylio Cymru vs Gogledd Iwerddon.
Gem dda i'w gwylio, ond doedd hi ddim yn gem dda i fod yn gefnogwr Cymru.

Yn dactegol, dy ni ddim digon cryf. Dim digon o beli da mewn i'r cwrt cosbi, seilio'r tim o amgylch John Hartson sydd ddim wedi edrych yn beryglus ers hydoedd, chwarae heb ddigon o awch o flaen y llinell 18, camddealltwriaethau'n y cefn, marcio gwael (a arweiniodd at gol gyntaf Gog. Iwerddon) ac yn y blaen - allen i fynd mlaen am oriau.

Rodd cefnogwyr Gogledd Iwerddon yn edrych yn arbennig o falch o'u Prydeindod ac roedd cryn dipyn o dwrw pan gyhoeddwyd clwb John Hartson, sef Celtic. Ar y llaw arall, da oedd gweld cymaint o falchder mewn bod yn Gymry. Roedd na sawl mewnfudwr cenhedlaeth gyntaf / ail genhedlaeth yn cefnogi'r tim yn arbennig o ffyrnig yn eitha agos i mi'n y stadiwm.

Nes i'm clywed gair o God Save the Queen felly dwi'n edrych ymlaen yn eiddgar i weld yr ymateb yn gem Lloegr.