Sibrydion Snaks

maes-e.com 10.08.2002 - ?

Mae maes-e wedi diflannu am y tro.

Dim ond cydymdeimlad sydd gen i ar gyfer Nic, druan, sy'n gorfod ysgwyddo baich mil o aelodau (rhai yn fwy bodlon i wrando na'i gilydd). Mae'n siomedig fod lleiafrif mor fach yn medru achosi cymaint o ddiflastod. Diflastod i Nic yn gorfod poeni am faterion difrifol cyfreithiol, a diflastod i bawb sydd ar y maes am ormod lawer bob dydd, gan ein bod yn gorfod darganfod pethau eraill i'w gwneud.

Brysia wella maes-e, a pwy bynnag achosodd hyn (dwi'm yn gwbod - ddim yn dilyn pa bynnag edefyn sy'n cael y bai) - stopiwch plis, neu fyddai'n gorfod gwneud pethau tu allan i'r gilfach hon.