Sibrydion Snaks

Sibrydion o fath arall eto

Es i i'r theatr neithiwr i weld Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru'n perfformio Sibrydion / Whispers in the Woods. Do'n i ddim yn siwr iawn beth i'w ddisgwyl o ran safon y cynhyrchiad, cynnwys y ddrama ayyb, ond fe ges i'n siomi ar yr ochr orau.

Hanesion tylwyth teg (rhyw drosiad clyfar o fywyd bob dydd mwy na thebyg - rhy flinedig i sylwi) lliwgar wedi'u hadrodd yn ardderchog oedd yma. Ro'n i'n nabod ychydig o'r cast a wedi gweld y gweddill yn y Cwps yn gig Poppies, felly roedd hi'n diddorol gweld sut roedd yr actorion wedi rhoi eu hosgo personol i mewn i'r cymeriadau.

Roedd y sioe yn gwbwl ddwy-ieithog gyda rhai aelodau o'r cast yn canu'n Gymraeg tra bod eraill yn canu'n Saesneg a rhai sgyrsiau'n Gymraeg ar un ochr a Saesneg yr ochr arall. Gan fod y siaradwyr Cymraeg yn y cast yn y lleiafrif, roedd hi'n galonogol iawn clywed cymaint o Gymraeg yn y ddrama, gan fod fy mhrofiad i o gyrsiau a pherfformiadau o dan CCIC (Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru) yn hollol Saesneg a Seisnig.

Fel perfformiad, buaswn i'n rhoi marc go uchel i'r cynhyrchiad, gan fod y ddrama yn gwbl llyfn a'r actio'n rhagorol. Yn anffodus, efallai nes i ddim mwynhau cymaint รข phosib oherwydd fy mod i'n go sal (gormod o haul, dim digon o ddiod, blinder ayyb), ond ar y cyfan, noson dda iawn.