Sibrydion Snaks

Macbeth

Neithiwr, fe fues i'n ddigon lwcus i fynd i weld cynhyrchiad o Macbeth gan y cwmni Out of Joint. Dwi'n dweud digon lwcus oherwydd dyma'r cynhyrchiad gorau dwi erioed wedi gweld o unrhywbeth. Roedd y ddrama wedi'i osod mewn Rhyfel Cartref yng Ngorllewin Affrica ac yn arbrofol o safbwynt technegol, gyda'r llinell rhwng cynulleidfa ac actorion yn cael ei chroesi sawl gwaith.

Ar ddechrau'r ddrama, sef yr olygfa gyda'r dair gwrach, roeddem ni y tu allan i gefn Canolfan y Celfyddydau gyda'r actorion yn dawnsio o'n cwmpas ac yn pigo ffeit gyda rhai o'r gynulleidfa wrth i ni symud ac safle'r olygfa gyntaf. Ar ôl symud at y llwyfan, gyda'r gynulleidfa'n eistedd ar gymysgedd o gadeiriau a soffas yn agos iawn at yr actorion. Roedd yr actio'n wych - y cast i gyd yn groenddu ac o gefndir Nigeraidd neu Ghanaidd heblaw am Lady Macbeth a oedd yn ddynes wyn o Loegr.

Symudwyd y gynulleidfa i'r ystafell werdd y tu ôl i'r llwyfan ar gyfer yr olygfa o amgylch y bwrdd swper, gyda rhai aelodau o'r gynulleidfa yn eistedd o gwmpas y bwrdd, gan gymryd rhan yn y ddrama ei hun. Roedd digwyddiad mwyaf dramatig y cynhyrchiad yma hefyd, gydag ysbryd Banquo yn neidio trwy ganol y bwrdd.

Gan fod y ddrama wedi'i gosod yn Affrica, ac wedi'i roi mewn cyd-destun hollol gyfoes, roedd hi'n codi cwestiynau nad sy'n codi eu pennau wrth ddarllen drwy'r ddrama'n sych. Roedd uchafbwynt y cynhyrchiad yn ddynamig, egniol ac yn hollol ddramatig, gyda safbwyntiau Macbeth a Macduff yn cael eu amnewid yn gyflym a hynod effeithiol.

Heb os nac oni bai, hwn oedd y cynhyrchiad gorau dwi erioed wedi'i weld o unrhyw ddrama. Os y cewch chi'r cyfle i weld y cwmni, sef Out of Joint, yn y dyfodol agos, neidiwch ar y cyfle.

Os y bydd cynhyrchiad Cwmni Theatr Genedlaethol Cymru o Romeo a Juliet (dwi'n mynd i'w weld nos Sadwrn nesaf) chwarter mor dda a'r cynhyrchiad hwn, fe fydd eu perfformiad wedi gwella canwaith oddi ar Yn Debyg Iawn i Ti a Fi.

There'll be sausage rolls and welshcakes in the gazebo

Fe fues i'n y Drwm neithiwr i fwynhau cwmni Huw Ceredig a Paul Durden, ac i wylio'r ffilm Twin Town. Do'n i ddim wedi gweld y ffilm o'r blaen - dim ond clipiau yma ac acw ar y teledu. Roedd hi'n wych, yn darlunio cymdeithas mewn ffordd real, doniol a chrafog.

Sgwrs Huw Ceredig a Paul Durden yn wirioneddol dda. Durden, awdur y sgript, yn amlwg yn foi coeth iawn oedd wedi ymollwng i mewn i greu'r ffilm, a Huw Ceredig yn ddoniol iawn gyda'i straeon o'r set.

Cododd un peth yn y sgwrs, sy'n frith ar draws y cofnod yn imdb sef y syniad mai Trainspotting Cymraeg ydi Twin Town. Mae hyn yn rybish llwyr wrth gwrs. Dwi o'r farn fod Twin Town, neu Pretty Shitty City fel y bwriadodd Durden, yn ffilm llawer cymhlethach na Trainspotting, ac yn sicr filgwaith yn fwy doniol.

Einige Haben Überleben ...

Neithiwr, o dan oleuadau pinc y Neuadd Fawr ac o flaen cynulleidfa o blant bychain, fe ffrwydrodd Radio Luxembourg ar y sin.

Radio Luxembourg ydy'r ail fand i esblygu allan o Mozz (heddwch i'w llwch), ac mae eu cerddoriaeth ac agwedd ar y llwyfan yn debycach i stwff mwyaf craidd-caled Mozz na beth mae'r Stics (enw newydd y Poppies) yn ei gynnig.

Doedd amgylchiadau'r gig ddim yn wych - chwaraewr bas y grwp blaenorol (The Likely Lads) yn dweud helo chydig yn rhy bersonol wrth y drymiwr ac un o dannau'r gitarydd yn snapio o fewn deg eiliad i ddechrau chwarae - ond fe lwyddodd y band i ddelio gyda'r anawsterau. Mae'n rhaid rhoi sylw teilwng iawn yma i Kynan o Kenavo am gamu i'r adwy gan neidio ar y llwyfan a rapio i Mwngrels (dwi'n meddwl) tra bod Gerwyn yn neud rhywbeth am y gitar.

Roedd hi braidd yn siomedig i weld cyn lleied o gefnogaeth tu allan i ddisgyblion ysgol, ond roedd hynny'n ddisgwyliedig gan fod y gig 'naws' cyntaf gyda Mim Twm Llai, Alun Tan Lan a Fflur Dafydd yn chwarae'n y Cwps, a DJ Yoda yn chwarae fyny grisiau.

Reit, dyma be on i'n meddwl o'r bandiau:

Java - Da iawn. Fe weles i Java'n y Cwps yn eithaf diweddar, ac er bod eu swn yn eithaf amrwd a swnllyd, dwi'n meddwl bod y band ar eu gorau mewn stafell lai â'r gynulleidfa yn eu wynebau, fel petae. Roedden nhw'n gwella fel aeth y noson yn ei blaen a dwi'm yn gwbod beth ar y ddaear roedden nhw'n neud yn agor y noson.

The Likely Lads - Crap llwyr. Meddwl eu bod yn dod o Lundain ac yn ffrindiau gorau gyda golygydd NME, ond yn dod o Aberteifi a'n swnio fel tribute band i Oasis a'r Stone Roses. Chwaraewr gitar fas yn fronnoeth ac yn gwisgo menyg - tynnu sylw at ei hun ond edrych fel plentyn ofnus iawn yn canu cerdd dant yn y genedlaeth gan sefyll yn yr unfan drwy gydol y set. Yr unig beth da am eu perfformiad oedd eu prif ganwr - edrych yn dda, swnio'n dda a dewis ffantastig mewn sgidiau. Ond ar y cyfan, gwael iawn.

Radio Luxembourg - Gwych. Swn caled, unigryw. Perfformiad egniol iawn - Meilyr yn dda iawn fel ffrynt man ar ei ben ei hun a Dylan yn cael chydig o sylw (haeddiannol iawn!) o'r diwedd! Er yr holl drafferthion, set dda iawn ond braidd yn undonog i rywun nad sy'n hoffi eu swn sylfaenol. Edrych mlaen yn eiddgar iawn i glywed mwy gan Radio Lux.

Einige Haben Überleben ...