Sibrydion Snaks

Einige Haben Überleben ...

Neithiwr, o dan oleuadau pinc y Neuadd Fawr ac o flaen cynulleidfa o blant bychain, fe ffrwydrodd Radio Luxembourg ar y sin.

Radio Luxembourg ydy'r ail fand i esblygu allan o Mozz (heddwch i'w llwch), ac mae eu cerddoriaeth ac agwedd ar y llwyfan yn debycach i stwff mwyaf craidd-caled Mozz na beth mae'r Stics (enw newydd y Poppies) yn ei gynnig.

Doedd amgylchiadau'r gig ddim yn wych - chwaraewr bas y grwp blaenorol (The Likely Lads) yn dweud helo chydig yn rhy bersonol wrth y drymiwr ac un o dannau'r gitarydd yn snapio o fewn deg eiliad i ddechrau chwarae - ond fe lwyddodd y band i ddelio gyda'r anawsterau. Mae'n rhaid rhoi sylw teilwng iawn yma i Kynan o Kenavo am gamu i'r adwy gan neidio ar y llwyfan a rapio i Mwngrels (dwi'n meddwl) tra bod Gerwyn yn neud rhywbeth am y gitar.

Roedd hi braidd yn siomedig i weld cyn lleied o gefnogaeth tu allan i ddisgyblion ysgol, ond roedd hynny'n ddisgwyliedig gan fod y gig 'naws' cyntaf gyda Mim Twm Llai, Alun Tan Lan a Fflur Dafydd yn chwarae'n y Cwps, a DJ Yoda yn chwarae fyny grisiau.

Reit, dyma be on i'n meddwl o'r bandiau:

Java - Da iawn. Fe weles i Java'n y Cwps yn eithaf diweddar, ac er bod eu swn yn eithaf amrwd a swnllyd, dwi'n meddwl bod y band ar eu gorau mewn stafell lai â'r gynulleidfa yn eu wynebau, fel petae. Roedden nhw'n gwella fel aeth y noson yn ei blaen a dwi'm yn gwbod beth ar y ddaear roedden nhw'n neud yn agor y noson.

The Likely Lads - Crap llwyr. Meddwl eu bod yn dod o Lundain ac yn ffrindiau gorau gyda golygydd NME, ond yn dod o Aberteifi a'n swnio fel tribute band i Oasis a'r Stone Roses. Chwaraewr gitar fas yn fronnoeth ac yn gwisgo menyg - tynnu sylw at ei hun ond edrych fel plentyn ofnus iawn yn canu cerdd dant yn y genedlaeth gan sefyll yn yr unfan drwy gydol y set. Yr unig beth da am eu perfformiad oedd eu prif ganwr - edrych yn dda, swnio'n dda a dewis ffantastig mewn sgidiau. Ond ar y cyfan, gwael iawn.

Radio Luxembourg - Gwych. Swn caled, unigryw. Perfformiad egniol iawn - Meilyr yn dda iawn fel ffrynt man ar ei ben ei hun a Dylan yn cael chydig o sylw (haeddiannol iawn!) o'r diwedd! Er yr holl drafferthion, set dda iawn ond braidd yn undonog i rywun nad sy'n hoffi eu swn sylfaenol. Edrych mlaen yn eiddgar iawn i glywed mwy gan Radio Lux.

Einige Haben Überleben ...

2 Sylw:

  • Blydi hel!! Swnio fel 'uffach' o noson dda yn Aber neithiwr! 3 gig safonol iawn ac yn rhaid dewis rhyngddynt - tyff. Edrych mlaen i weld Radio Luxembourg yn Clwb Ifor mewn pythefnos. Java yn troi fewn i fand "parti" da. Watch out Anweledig. A phrynwch DJ Yoda 'How To Cut+Paste Vol.3:The 80's Edition' - neith o wyrdroi'ch bywyd!

    gan Blogger cythralski, am 2 October 2004 at 15:33  

  • Doedd y dewis ddim yn anodd i fi - allen i byth golli gig cyntaf Radio Lux!
    Oes unrhyw newyddion am y gigiau eraill (gan nad oes seiat gigs gyda ni am y tro)?

    gan Blogger krustysnaks, am 2 October 2004 at 19:43  

Rhoi sylw

<< Hafan