Sibrydion Snaks

Macbeth

Neithiwr, fe fues i'n ddigon lwcus i fynd i weld cynhyrchiad o Macbeth gan y cwmni Out of Joint. Dwi'n dweud digon lwcus oherwydd dyma'r cynhyrchiad gorau dwi erioed wedi gweld o unrhywbeth. Roedd y ddrama wedi'i osod mewn Rhyfel Cartref yng Ngorllewin Affrica ac yn arbrofol o safbwynt technegol, gyda'r llinell rhwng cynulleidfa ac actorion yn cael ei chroesi sawl gwaith.

Ar ddechrau'r ddrama, sef yr olygfa gyda'r dair gwrach, roeddem ni y tu allan i gefn Canolfan y Celfyddydau gyda'r actorion yn dawnsio o'n cwmpas ac yn pigo ffeit gyda rhai o'r gynulleidfa wrth i ni symud ac safle'r olygfa gyntaf. Ar ôl symud at y llwyfan, gyda'r gynulleidfa'n eistedd ar gymysgedd o gadeiriau a soffas yn agos iawn at yr actorion. Roedd yr actio'n wych - y cast i gyd yn groenddu ac o gefndir Nigeraidd neu Ghanaidd heblaw am Lady Macbeth a oedd yn ddynes wyn o Loegr.

Symudwyd y gynulleidfa i'r ystafell werdd y tu ôl i'r llwyfan ar gyfer yr olygfa o amgylch y bwrdd swper, gyda rhai aelodau o'r gynulleidfa yn eistedd o gwmpas y bwrdd, gan gymryd rhan yn y ddrama ei hun. Roedd digwyddiad mwyaf dramatig y cynhyrchiad yma hefyd, gydag ysbryd Banquo yn neidio trwy ganol y bwrdd.

Gan fod y ddrama wedi'i gosod yn Affrica, ac wedi'i roi mewn cyd-destun hollol gyfoes, roedd hi'n codi cwestiynau nad sy'n codi eu pennau wrth ddarllen drwy'r ddrama'n sych. Roedd uchafbwynt y cynhyrchiad yn ddynamig, egniol ac yn hollol ddramatig, gyda safbwyntiau Macbeth a Macduff yn cael eu amnewid yn gyflym a hynod effeithiol.

Heb os nac oni bai, hwn oedd y cynhyrchiad gorau dwi erioed wedi'i weld o unrhyw ddrama. Os y cewch chi'r cyfle i weld y cwmni, sef Out of Joint, yn y dyfodol agos, neidiwch ar y cyfle.

Os y bydd cynhyrchiad Cwmni Theatr Genedlaethol Cymru o Romeo a Juliet (dwi'n mynd i'w weld nos Sadwrn nesaf) chwarter mor dda a'r cynhyrchiad hwn, fe fydd eu perfformiad wedi gwella canwaith oddi ar Yn Debyg Iawn i Ti a Fi.

1 Sylw:

Rhoi sylw

<< Hafan