Sibrydion Snaks

Y Trydydd Dydd ...

Mae'r amser wedi dod i atgyfodi'r blog. Mae gen i ddigon o bethau diddorol i sôn amdanyn nhw a gan fod gen i rywfaint o amser rhydd (am unwaith), does na ddim esgusodion ar ôl - rhaid ailgydio'n y blogio!

Mae'r mis diwethaf 'ma wedi bod yn yr un o'r misoedd mwyaf prysur dwi erioed wedi cael, o bosib. Dyma ryw amlinelliad bras -

Mynd i'r theatr i weld 'Romeo a Juliet' (Theatr Genedlaethol Cymru) - siomedig iawn. Perfformiadau gwan a gorymdrechu ar yr ochr gynhyrchu. Gobeithio fydd pethau'n gwella'n fuan ar y cwmni.

Mynd i'r theatr i weld 'Lord of the Flies' (Pilot Theater Company) - cynhyrchiad diddorol iawn. Gwefan wych gan y cwmni ac fe fyddai'n edrych allan am deithiau gan y cwmni yma'n y dyfodol.

Gwrando ar Huw Meirion yn trafod ei gerddi a enillodd y Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni (ddwywaith) - wnes i fwynhau'n arw'r ddwy waith. Roedd hi'n arbennig o ddiddorol i weld safbwynt y bardd ei hun a chlywed am y broses ysgrifennu. Fe fydd mwy am hyn yn ymddangos ar Barddoniaeth Sibrydion yn fuan.

Chwarae'n Sinfonia'r Brifysgol - hyfryd cael chwarae mewn cerddorfa fechan, siambr am newid. Er ein bod wedi rhoi 7 awr o'n hamser i fynd i'r Drenewydd i gadw cyngerdd, roedd y gerddorfa'n fwy na'r gynulleidfa. Siomedig, ond lot o hwyl.

Canu yng nghôr Ger y Lli - côr aelwyd newydd yn Aberystwyth fydd yn dwyn dipyn o sylw'n y dyfodol agos, gobeithio. Rydyn ni'n cystadlu yn yr Wyl Gerdd Dant y Sadwrn nesaf yn Llandudno (wpdi - siwrne fws arall i fi) ar y côr alaw werin dwi'n meddwl. Gwyliwch y gofod.

Bod ar drip gyda chôr yr ysgol i'r Eidal - aros yn Rhufain a Sorrento. Hyfryd cael mynd yn ôl i Rufain (aros gyferbyn â gorsaf Termini, yr orsaf a anfarwolwyd gan Bryn Fô) a blasu ychydig o'r diwylliant, a hyfrydach oedd cael aros mewn lle mor brydferth â Vico Equense, ger Sorrento. Fe ges i fy nogn o hanes gydag ymweliadau â Herculaneum a Pompeii, fy siâr o ymarfer corff wrth gerdded i gopa Vesuvius, a diognedd o deithio mewn bws.

Gwrando ar NAR, Eryr a Rasputin yn y Cwps - gig a hanner! NAR yn wych ar Eryr yn rocio - gigiau naws y Gymdeithas yn datblygu traddodiad braf iawn. Edrych ymlaen at y nesaf yn barod (yn enwedig at Radio Lux).

Cael ymatebion gan Brifysgolion - wedi cael 5 ymateb allan o 6 erbyn hyn, a'r 5 yn eitha ffafriol. Dwi'n siwr o sôn mewn mwy o fanylder am y broses hon yn eitha buan, gan fod cyfweliadau, dyddiau agored a phenderfyniadau mawr ar droed.

Gwyl Gynganeddu Ty Newydd - penwythnos i'w gofio. Cwrdd â fy arwr, Gerallt Lloyd Owen, nos Wener a chael digon o hyder i ofyn am ei lofnod rhywsut - mae'r darn papur bach yna'n meddwl lot fawr iawn i mi. Gweithdy ardderchog gyda Karen Owen fore Sadwrn a noswaith hwyliog iawn gyda chynganeddu doniol 9 o feirdd a chanu a chyfeddach yn y Plu yn dilyn. Darlith tra ddiddorol gan Twm Morys y bore ma (a gan Huw Meirion am yr ail waith) cyn cael cinio anferth a gyrru adre'n flinder i gyd. Penwythnos i'w gofio.

Felly! Dyna sydd wedi bod yn mynd a 'mhryd i dros y mis diwethaf a gobeithio fod hwn yn rhyw fath o esboniad am y tawelwch llethol yn hytrach na'r sibrydion a ddylai fod yma. (Sori os di hwnna'n arbennig o ddiflas - fel rhyw fath o gatharsis ac yn braf i mi gofio 'nôl dros yr holl atgofion sydd gen i o'r mis diwethaf)